! Under Construction !

Multi Alarm Zrt. - GPS fejlesztési tanácsadó és projektvezető

2012 év végétől a Multi Alarm Zrt GPS fejlesztési tanácsadó és projektvezetőjeként tevékenykedem.

Főbb feladataim:

  • Az AgroGPS projekt teljes körű vezetése
  • MA-GPS Web felhasználói felület fejlesztési specifikációi és azok megvalósulásának felügyelete
  • MA-GPS megoldáshoz kapcsolódó jármű fedélzeti számítógép program fejlesztései
  • Pályázatok, és ajánlatok műszaki és ajánlati dokumentációinak összeállítása
  • Kiemelt projektek, és kapcsolódó fejlesztések felügyelete
  • Üzletkötők szakmai támogatása
  • Termék prezentációk, és előadások megtartása

 

A Multi Alarm Zrt. flottakövető megoldásáról itt olvashat részletesebben:

http://www.multialarm.hu/gps-nyomkovetes/flottakovetes

 

 

HC LINEAR - GPS flottakövetés - tanácsadó

Tanácsadói munkám során részletesen megismertem a helyi és távolsági busz közlekedés GPS flottakövetési megoldásait és sajátos busz menetrendhez kapcsolódó követési igényeit, illetve fedélzeti számítógép funkcionális igényeit.

A HC Linear “VEKTOR” GPS követő rendszeréhez kidolgoztam egy a távolsági (és helyi ) buszközlekedés üzemanyag felhasználásának ellenőrzésére, valamint a sofőrök és a járatok összehasonlítására alkalmas   szoftver megoldási koncepciót.

 

 

CASON Zrt - HIROT GPS flottakövetés

A CASON Zrt. partnereként 2002 – 2012 közt foglalkoztam a HIROT GPS flottakövetéssel.

Ennek keretében több regionális informatikai kiállításon (PécsInfo) láttam el partnerem képviseletét, számtalan cégnek mutattam be flottakövetési szolgáltatását. A partnerek szolgáltatási és műszaki igényeit felmérve, én készítettem elő az üzleti és – néhány esetben – a közbeszerzési ajánlatokat, valamint kötöttem meg a szerződéseket.

A munkámra mindig jellemző volt, hogy nem csak a járműkövetési szolgáltatást magát, hanem az általa megvalósítható, az adott cég számára hozzáadott érték- és hatékonyságnövelő(workflow, termelés irányítás, elszámolás stb.) lehetőségeket is igyekeztem felmérni, kiajánlani és megvalósítani.

A legnagyobb és legösszetettebb projektem, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. flottakövetési rendszerének megvalósítása és folyamatos fejlesztése volt.

A munkám során megszerzett tapasztalatok

A CASON Zrt. partnereként 2003-tól kezdődően, cégem az AlphaNexus kft. látta el a Magyar Közút Kht. Dél-Dunántúli Regionális Főmérnöksége GPS flottakövető rendszer üzleti-, műszaki projektvezetői, valamint elsődleges diszpécseri- és műszaki támogatási feladatait.

Munkám és az ügyfél elégedettségének eredményeként, a projekt Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyékre is kiterjedt, miközben a flottakövetésbe bevont járművek száma a hatszorosára növekedett.  

 A több mint 7 évi együttműködés során, részletesen feltérképeztem a közútkezelő szervezeteit és azok működését. Az évek folyamán több szakmai egyeztetést kezdeményeztem a különböző szakterületek vezetőivel, hogy a GPS flottakövetési rendszer miként tehetné munkájukat hatékonyabbá.

A legfontosabb a szervezetirányítási, ellenőrzési, munkaszervezési, elszámolási és gazdasági rendszereinek megismerése volt. Ezáltal átfogó képet szeretem arról, hogy a GPS flottakövetési rendszer, – az alap járműkövetésen túl – miként szolgálhatja egy sok megyében dolgozó nagy jármű flottával dolgozó cég hatékonyabb irányítását, a munkavégzés (workflow) támogatását  és a költségfelhasználás (pl. az üzemanyag) ellenőrzését.

GPS követő rendszer support – beépítés, átépítés projektvezetés, oktatás

A GPS flottakövetési projekt teljes irányítását, projektvezetési, műszaki és egyéb feladatait valamint azok koordinálását is én végeztem. Menedzseltem az alaprendszer, adatlekérdezési és adminisztrátori felületének partner igényekhez illesztését, módosítását.

Felügyeltem és koordináltam a flottakövető egységek beépítését, állásjelzések bekötését, a mobilegységek időszaki átépítését, és ezek megvalósításának műszaki kérdéseit. A közútkezelő kollégáinak, adminisztrátorainak és kirendeltség vezetőinek rendszer felhasználói oktatásokat tartottam.

A felmerülő különféle informatikai problémák megoldását és minden egyéb ehhez kapcsolódó műszaki és szervezési jellegű feladatot is én végeztem el.

GPS flottakövetés elsődleges diszpécser szolgálatának ellátása

2009 óta a Magyar Közút Nonprofit Kht. –val létrejött szerződés alapján a vállalkozásom látta el a flottakövetés elsődleges diszpécseri rendszer felügyeletét. Így tapasztalatot szereztem a telefonos diszpécseri munkában és annak irányításában is. A garanciális – és azon kívüli –  javítások operatív menedzselése során megismertem a legtöbb GPS flottakövetést szabotáló módszert, valamint az arra utaló eseményeket, illetve jelzéseket is.

GPS flottakövetéshez kapcsolódó innovatív fejlesztéseim röviden

A Magyar Közút GPS flottakövetési projektje alatt az alábbi  – innovatív – fejlesztéseket és pilot projekteket valósítottam meg:

2011GPS flottakövetés összekapcsolása az üzemanyag fogyasztásmérő és tankolási rendszerrel.

A Magyar Közútnál használatban lévő, üzemanyag átfolyás mérő berendezést a GPS flottakövető rendszerrel összekötve megvalósítottuk a fogyasztási adatok on-line adatátvitelét. A fogyasztási adatokat a menetlevél adatokkal integráltan dolgoztuk fel, és jelenítettük meg, így lehetővé vált egy megtett út (vagy időszak) üzemanyag fogyasztásának, illetve átlag fogyasztásának megismerése.

A fogyasztási adatok mellé a járművek tankolási adatait is betöltöttük, így a fogyasztási adatok a tankolási adatokkal összevethetővé, és elemezhetővé váltak.

2005 – Úttartozék mobil PDA térkép. A flottakövetéshez bluetooth segítségével kapcsolódó PDA érintőképernyős kézi számítógép alapú megoldás. Az úttartozékok (forgalmi jelzőtáblák) elhelyezését, illetve az előírt helyen a meglétét kezelni és ellenőrizni képes térképes szoftverrendszer.

Közlekedési információszolgáltatás új módszerekkel – közlekedési közösség

A munkám során megismertem a Magyar Közút útüzemeltetési munkafolyamatait, és módszereit. Megismertem a közlekedési információk (forgalomkorlátozás, baleset stb.) keletkezésének, kezelésének és az úthasználókhoz történő eljuttatásának módját és csatornáit. Azt tapasztaltam, hogy a rendelkezésre álló hasznos információknak csak egy szűk köre jut el az úthasználókhoz, és azok is csak a fő közlekedési útvonalakra korlátozódva. Ezért elhatároztam, hogy kidolgozok egy olyan megoldást, amely a közlekedőket könnyen értelmezhető és aktuális közlekedés információkhoz juttatja, akár a mellékutakkal kapcsolatosan is.

2008 – Forgalomkorlátozási térkép:  Az útfelügyelő autókba épített rendszer segítségével a kihelyezett forgalomkorlátozások (pl: baleset) helyszínei – a GPS flottakövetés adatkapcsolatán keresztüli adattovábbítással – azonnal, az úthasználók tájékoztatására szolgáló térképen jelentek meg.

2007 – Síkosság mentesítési információs térkép: A téli védekezésben résztvevő járművek által síkosság mentesített útvonalak grafikus térképi megjelenítését, valamint időbeni és térbeli lekérdezését megvalósító internetes megoldás.

Mivel a közlekedéshez kapcsolódó hasznos információk egy része a leghamarabb maguknál a közlekedőknél jelenik meg, ennek az információforrásnak a bevonására „Mobil Közlekedési Közösség” címmel kidolgoztam egy komplex közlekedésinformációs üzleti koncepciót.Koncepciómat a Magyar Közút vezérkarának 2008-ban tartott előadáson bemutattam, ahol nagy sikert aratott, de sajnos finanszírozás hiányában a fejlesztés nem valósulhatott meg.

Közbeszerzések

2008-ban részt vettem, a Magyar Közút által kiírt komplex flottakövetési és workflow management közbeszerzési eljáráson, a CASON Zrt. által benyújtott ajánlat koncepcionális, műszaki és üzleti előkészítésében, illetve annak tárgyalásain. Az előkészítő munkám során megvizsgáltam több lehetséges mobil terminál eszközt. A partnerünknek bemutattam egy UPNP (Viliv) alapú megoldást, amely internetes kapcsolaton keresztül képes volt futtatni és elérni a Magyar Közút készletgazdálkodási rendszerét, valamint a forgalomkorlátozási és a térképes úttartozék leltár megoldásomat is.

A 2008- as pénzhiány miatt meghiúsult eljárás után, a 2011-ben ismét meghirdetett közbeszerzésen a Synergon – CASON Zrt. konzorcium partnereként, mint projektvezető vettem volna részt.A közbeszerzésben a legvégső ártárgyalásos eljárásnál konzorciumunk azonban a második helyen végzett.